start bouwrijp maken Elfstedenwijk

Er is inmiddels gestart met de voorbereidingen voor het planten van bomen langs de Stimpelpost. Vanaf week 50 worden de bomen geplant, de werkzaamheden zijn voor kerst afgerond.

Bouwweg Arumer Feart

11 december '17

Ook wordt er gestart met het opknappen van de bouwweg Arumer Feart, zodat de (water-)overlast grotendeels verholpen wordt. Het parkeerterrein tussen de bouwblokken wordt opgehoogd, deze wordt verhard met puinfundering en voorzien van kolken. In februari 2018 wordt er gestart met het bestraten van het parkeerterrein. Daarna wordt de voorzijde van de rijwoningen aan de Arumer Feart bestraat.