Opgeleverd

Sport- en speelvoorzieningen Elfstedenwijk

4 mei '21

De Alvestedewyk is de jongste wijk van het historische Franeker. De wijk gelegen aan de zuidzijde van de stad, achter het station, ligt in een open en vrij landschap met uitzichten over de dorpen Tzum, Hitzum en zelfs Wjelsryp. De eerste huizen staan er al 12 jaar en de sport- en speelvoorzieningen dateren ook uit deze tijd. Inmiddels is de wijk uitgegroeid tot 2 buurten met ongeveer 150 woningen en een nog even groot aantal woningen volgt. Dus is het tijd om een upgrade te doen van de sport- en speelvoorzieningen.

Waar moet het aan voldoen?

De eerste stap was het bepalen van de eisen en wensen, ofwel waaraan moet het gaan voldoen? Wat vinden mensen leuk en belangrijk? Er is destijds een tekenwedstrijd uitgeschreven voor de kinderen en voor de ouders (en andere bewoners) een invulformulier met daarop vragen. Vervolgens zijn de uitkomsten over elkaar gelegd en is er een uitputtende lijst met verbeterpunten opgesteld. Deze uitkomsten zijn eind 2019 al met de gemeente Waadhoeke besproken om vast te stellen hoe we hiermee om moeten gaan, wat er mogelijk is en wat voor de gemeente belangrijke aandachtspunten
zijn.

Plannen maken en presenteren

In 2020 zijn in samenwerking met de gemeente Waadhoeke en twee externen uitgewerkte plannen gemaakt voor wat er in de wijk moet komen. We hebben in deze fase al vanuit het dorpen en wijkenfonds een ontwikkelsubsidie ontvangen om de voorbereidingen te kunnen bekostigen. Nadat er een keuze gemaakt was voor één partij, zijn de plannen gepresenteerd aan de bewoners van de wijk. Er was in de speeltuin een grote tent geplaatst met daarin tv schermen zodat de bewoners met inachtneming van de corona maatregelen de presentatie konden volgen. Op de presentatie is feedback ontvangen welke vervolgens is uitgewerkt tot een definitief plan.

image alt

Op zoek naar financiële middelen

De volgende fase, de fase waarin we nu zitten, is het op zoek gaan naar financiële middelen. De nieuwe sport- en speelvoorzieningen kosten 120.000 euro en dat is natuurlijk niet zomaar bij elkaar gehaald! Begin 2021 zijn we met deze fase gestart door het opstellen van een lijst met subsidieverstrekkers en goede doelen. Hierin is ook weer externe expertise ingeschakeld aangezien het opstellen van een goed en concreet plan en het aanvragen van subsidies toch best een tijdrovende klus is. De gemeente Waadhoeke is uiteraard ook benaderd en met de hulp van de dorpen- en wijken coördinator en de verantwoordelijke medewerker voor sport- en speelvoorzieningen hebben we aanspraak kunnen maken op zowel een projectsubsidie uit het dorpen en wijkenfonds als een bijdrage uit de bestemmingsreserve voor speeltuinen.

Inmiddels staat de teller voor de realisatie van dit project op 70.000 euro en er liggen nog genoeg kolen in het vuur, dus we hebben goede hoop dat we het gaan redden. De komende maanden zullen we diverse campagnes opstarten, waaronder crowdfunding, om naast de subsidies ook geld op te halen bij lokale bedrijven en particulieren.

Wil je ook een donatie doen en helpen deze prachtige speeltuin te helpen realiseren, want Franeker kan deze keihard gebruiken. 

Doneer nu

Eind 2021 genieten van nieuwe voorzieningen

Vanaf september verwachten we de realisatiefase in te gaan. Het idee is dat er in 2 a 3 weken allemaal prachtige sport- en speelvoorzieningen geplaatst worden. Ook zal het terrein wat aangepast moeten worden en zal de nodige aankleding moeten zorgen voor de ‘finishing touch’. Ons doel is om dit project eind 2021 af te ronden wat een realistisch en haalbaar doel lijkt te zijn en dan kunnen we genieten van al die prachtige voorzieningen.

  Nieuwsoverzicht
  Elfstedenwijk